Công tác chuyên môn trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 17/02/2020 đến ngày 29/02/2020

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  

                 Số: 05/KH-THPT DTM

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Công tác chuyên môn trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 17/02/2020 đến ngày 29/02/2020

 

Căn cứ công văn số 254/SGDĐT- CTTT ngày 15/02/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng dịch Covid-19;

Căn cứ vào công văn số 10/THPTDTM ngày 15/02/2020 của trường THPT Dương Tự Minh về việc thông báo cho học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Ban giám hiệu trường THPT Dương Tự Minh xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

1. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

- Giáo viên các bộ môn đã thành lập và ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi các bộ môn lớp 10, 11 lập nhóm để tổ chức ôn tập cho học sinh ở nhà theo giới hạn ôn tập của Sở;  

- Giáo viên giao bài và hướng dẫn học sinh cách trình bày theo hình thức tự luận. Đôn đốc học sinh tự học và ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên. Nộp bài theo đúng thời gian quy định;

- Giáo viên nhận xét, đánh giá chi tiết và gửi đến cho học sinh;

2. Công tác phụ đạo học sinh yếu

- Giáo viên bộ môn soạn nội dung tóm tắt các bài học kèm theo bài tập (nếu có), lựa chọn hệ thống, phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp gửi cho học sinh các lớp dạy thông qua GVCN (có câu hỏi củng cố phần kiến thức tự học với những cấp độ khác nhau), có yêu cầu về thời gian trả bài cụ thể cho học sinh;

- Giáo viên chủ nhiệm giao bài các môn cho học sinh lớp mình với theo cách phân chia theo ngày, tránh quá tải với học sinh. Yêu cầu cụ thể thời gian nộp bài theo ngày;

3. Sinh hoạt chuyên đề

- Các tổ chuyên môn đã đăng ký chuyên đề trong học kỳ 2 xây dựng kế hoạch chi tiết, trao đổi trong nhóm để thống nhất nội dung cụ thể và hình thức thực hiện (bàn, sinh hoạt tổ chuyên môn và thống nhất trước ngày 21/02/2020);

- Các tổ chuyên môn xây dựng nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn để bàn và triển khai các nội dung chuyên môn (dự kiến ít nhất 02 buổi)

- Nộp kế hoạch cho Ban giám hiệu chậm nhất ngày 22/02/2020.

- Triển khai thực hiện chuyên đề ngay sau khi đi học trở lại.

4. Chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ II

4.1. Ra đề:  thống nhất nội dung nhóm, lập ma trận đề.

-  Khối 12:  (9 môn)  Toán, Văn:   90 phút, các môn còn lại:  50 phút . Môn Ngữ văn tự luận; các môn còn lại trắc nghiệm 80%, tự luận 20%

- Khối 10, khối 11: (8 môn)  Toán, Văn:   90 phút, các môn còn lại:  45 phút  

Môn Ngữ văn tự luận, các môn còn lại trắc nghiệm 50%

4.2. Nộp đề và đáp án:  Ngày  22/02/2020 

5. Thi thử THPTQG

5.1. Ra đề:  Cấu trúc đề thi như đề minh họa THPT QG  mỗi môn ra 02 đề và trộn thành 08 mã.

+ Ngữ văn: tự luận 120 phút

                   + Toán:  trắc nghiệm 90 phút

                   + Tiếng Anh:  60 phút

                   + Tự chọn:  50 phút/môn

5.2. Nộp đề và đáp án: chậm nhất ngày 22/02/2020

Ban giám hiệu đề nghị các đồng chí tổ trưởng triển khai nội dung kế hoạch chuyên môn đến các tổ viên và thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch công tác chuyên môn đề ra./.

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Các tổ CM;

- GVCN các lớp;

- Website trường;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phan Vĩnh Thái

 

 

 

 

Nguồn:thptduongtuminh.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 186
Hôm qua : 337
Tháng 12 : 889
Năm 2022 : 467.193