Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2015

            SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

            SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH

 


Số: 12  /KH - THPT DTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


  Thái Nguyên, ngày 04 tháng 5 năm 2015

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2015

 

1. Kế hoạch chuyên môn

1.1. Duy trì nề nếp dạy và học:  Đặc biệt đối với khối 12

1.2. Kiểm tra HKII cho khối 10, 11

* Lịch kiểm tra: Kiểm tra vào các buổi chiều từ 04 - 06/5/2015, bắt đầu từ 13h30’

                - Chiều 04/5/2015:   Hóa - Sử - Sinh

                - Chiều 05/5/2015:   Lý - Địa - Anh

                - Chiều 06/5/2015:   Toán - Văn

* Lịch hoàn thành:

                - Nộp bài:   sáng 08/5/2015

                - Lấy điểm và nhận đơn phúc khảo:  09/5/2015

                - GVBM hoàn thành điểm trên sổ cái và học bạ:  12/5/2015

                - Duyệt HL, HK  K10,11:      15/5/2015

                - GVCN hoàn thành phê ký học bạ:   20/5/2015

- GV bộ môn nhận danh sách và kiểm tra sỹ số các lớp ôn tập.

- GVCN nhắc nhở HS theo học ở các lớp đăng ký đầy đủ, đúng theo TKB đã phân công.

1.4. Kết thúc chương trình K10, 11:       ngày 16/5/2015

1.5. Hoàn thành  viết sáng kiến kinh nghiệm:  nộp 20/5/2015  

1.6. Thi GVCN giỏi:   Chiều 11/5/2015

- Các tổ chọn cử giáo viên chủ nhiệm tham gia lập danh dách nộp: 05/5/2015

- Giáo viên dự thi nộp hồ sơ:  sáng 08/5/2015

- Thi nội dung bài viết:   chiều 09/5/2015

- Thi nội dung ứng xử và kể chuyện:  chiều 11/5/2015

1.7. Kiểm tra Hồ sơ giáo viên, sổ điểm, học bạ:  22/5/2015

1.8. GV nộp giáo án thi GV dạy giỏi và thao giảng để đưa lên website nhà trường

1.9. Huấn luyện dân quân tự vệ xong trước 30/8/2015:

Đ/c Chung xây dựng kế hoạch luyện tập

1.10. Chuẩn bị cho thi thử THPT quốc gia và thời gian thi: Tuần cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 ( có kế hoạch cụ thể sau )

                + Ra đề:   thời gian và cấu trúc theo đúng quy định của Bộ

                + Kiến thức: cả năm của khối 12

                + Phân công ra đề:  Các tổ chuyên môn cử người và báo lại cho đ/c Hương

2. Một số mốc thời gian:

Khối 12

- Ngày 24/4:Duyệt học lực  -  Hạnh kiểm k12

- Ngày 29/4/2015:  GVCN 12 hoàn thành phê ký học bạ,

- Ngày 5/5/2015: Nộp phiếu đăng ký dự thi của học sinh cho Sở GD nhập máy sau khi đã kiểm tra và ký xác nhận ( đ/c Huyến - Định ).

- Ngày 10 /5 Họp PHHS lớp 12 ( VP chuẩn bị giấy mời để GVCN mời PHHS ngày 6/5/2015)

                + 7h30 PH HS nghe BGH phổ biến tại nhà đa năng, GVCN lớp có trách nhiệm phân công HS chuẩn bị ghế ngồi cho PHHS  lớp mình ). Tổ hành chính và đ/c Thắng chuẩn bị loa đài

                + 9h00 họp theo đơn vị lớp: GVCN chuẩn bị nội dung

Khối 11 và 10

- Chiều ngày 4,5,6/5/2015: KT học kỳ tập trung ( buổi chiều có mặt từ 13h30)

- Sáng ngày 08 /5/2015: Nộp bài  đã chấm 

- Ngày 09/5/2015: lấy điểm thi các môn thi tập trung và nhận đơn phúc khảo

- Ngày 12/5/2015:  GV bộ môn hoàn thành điểm trên sổ cái và học bạ

-  Chiều ngày 13 và ngày 14/5/2015: Đại hội chi bộ

- Ngày 15/5/2015: Kiểm tra CSVC : Từ 14h

- 15/5/2015 GVCN duyệt kết quả học lực - hạnh kiểm

-  Ngày 16/5 Họp tổ chủ nhiệm (14h )

- Ngày 17/5 Họp PHHS lớp 10, 11: Từ 7h30 ( VP chuẩn bị giấy mời để GVCN mời PHHS ngày 13/5/2015)

- Hết Ngày 16/5/2015: Kết thúc chương trình lớp 10,11 

- Ngày 20/5/2015: GVCN 10,11 hoàn thành phê ký học bạ

- Chiều Ngày 21/5/2015:  Kiểm tra, kiểm kê tài sản, CSVC phòng máy tính, thí nghiệm, ...kho dụng cụ các môn học 

                14h: Họp tổ: Chấm đề tài,  đánh giá cuộc vận động " Mỗi thầy cô là ... " ( CBGV nộp  đề tài xếp loại đề tài ở các tổ CM ). Lưu ý tổ chấm nghiêm túc và hoàn thiện luôn đề tài, không có cơ hội để sửa chữa vì ngày 23 sau khi HĐTĐ chấm xong sẽ nộp luôn về Sở. Đối tượng viết đề tài: Các đ/c đăng ký danh hiệu từ LĐTT trở lên còn trong độ tuổi dự thi GV dạy giỏi cấp trường và cấp tỉnh, những đ/c thi GV đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh có đề tài được HĐ chấm thi đánh giá thì không cần viết đề tài năm nay: …

-  Sáng Ngày 22/5/2015: Các lớp k10,11 lao động vệ sinh trường, bàn giao phòng học cho BV

- 14 giNgày 22/5/2015: Họp HĐTĐ khen thưởng: Chấm đề tài, chấm điểm cuộc VĐ ...

- Ngày 23/5/2015: 7h30:         + Bế giảng năm học 2014-2015

- Ngày 25/5/2015:  Họp tổ bình xét thi đua (đ/c Chất), đánh giá GV, HT, PHT theo chuẩn nghề nghiệp ( đ/c Hương), đánh giá thi đua công đoàn ( đ/c Tiến). Một số lưu ý:

                + Đánh giá thi đua ( đ/c Chất chuẩn bị, VP phô tô):

                                Biểu mẫu báo cáo của cá nhân, tập thể tổ

                                Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

                                Các loại biên bản tổng hợp; Nộp ngay sau buổi họp tổ để đ/c Chất tổng hợp ( làm phiếu) để sáng 26/5 họp cơ quan lấy phiếu tín nhiệm không sẽ không kịp. Những báo cáo phải ghi chi tiết có thể nộp sau

                + Đánh giá chuẩn nghề nghiệp, chuẩn HT, phó HT ( đ/c Hương chuẩn bị, VP phô tô). Các biểu mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp ( có thể nộp sau )

                + Các tổ trưởng lấy các loại biên bản, giấy tờ tại VP đ/c Hiền ...) trước khi họp tổ và phát cho tổ viên để tổ viên viết trước khi họp tổ đảm bảo hoàn thành ngay ngày 26/5/2015.

                + Đánh giá thi đua công đoàn: đ/c Tiến chuẩn bị

- Ngày 26/5/2015:   + 7h30 họp cơ quan bình xét thi đua: Chuyên môn, công đoàn. Học tập quy chế thi

                                + 15h HS lao động phục vụ HĐ Thi : Đ/c Huế xây dựng kế hoạch phục vụ cho 2 kỳ thi: Tuyển sinh ngày 11/6/2015 và tốt nghiệp ngày 30/6, 01-03/7/2015

-  Ngày 27/5/2015: Ban KT nội bộ KT hồ sơ sổ điểm lớp 10,11

- Ngày 28/5/2015: Họp HĐ thi đua xét thi đua

3. Rà soát  chương trình:

  -  Đảm bảo chương trình cả 3 khối  đặc biệt là khối 10, 11

        Yêu cầu tất cả các GV rà soát lại tiết dạy của mình tuyệt đối không được cắt xén chương trình,  kết thúc năm học ban kiểm tra nội bộ sẽ KT để xem xét kết quả thi đua của từng đ/c

  - Các đ/c tổ phó chuyên môn được phân công KT sổ đầu bài  có trách nhiệm KT nếu cuối năm có GV tổ nào vi phạm thì cá nhân GV chịu trách nhiệm nhưng tổ phó chuyên môn sẽ bị liên đới 

- Chú ý tiết kiểm tra học kỳ các môn tập trung ghi vào sổ đầu bài buổi thi tập trung

4. Tiếp tục tổ chức ôn tập cho HS k12:

       GVCN, GV dạy môn thi TN quán triệt tinh thần thái độ, động viên để HS k12 thi đạt kết quả tốt nhất .

    - Quán triệt HS việc tổ chức thi thử cho HS tạo điều kiện cho các em làm quen đề thi,  tâm lý thi cử, giờ giấc thi, vị trí ngồi trong phòng thi ...

5. Công tác chủ nhiệm

- Duy trì đảm bảo sỹ số học sinh sau khi thi đặc biệt là HS k10, 11. Nếu lớp nào HS nghỉ nhiều cắt danh hiệu thi đua của lớp

- Hoàn thành tính điểm phê ký học bạ theo kế hoạch

- Thi GVCN giỏi cấp trường: Chiều 11/5/2015: Đề nghị CB, GV toàn trường tham gia đầy đủ và dự hết Hội thi như buổi họp co quan (đ/c Chất phụ trách)

- Triển khai cho HS đăng ký mua SGK, vở viết theo mẫu ( đ/c Huyền phát biểu mẫu ), cố gắng phát SGK cho các em trước ngày bế giảng năm học và thu tiền luôn của HS hoặc của PHHS vào ngày họp (17/5/2015)

- Chuẩn bị tốt nội dung cho Họp PHHS khối 12 là sáng 10/5/2015, khối 10,11 là  sáng ngày 17/5/2015

- Đôn đốc vệ sinh tu bổ CSVC cho kiểm tra cuối năm

- Hoàn thành các khỏa tiền nộp ôn tập theo quy định: Khối 12: 250.000/HS

- Nếu các lớp hỏng hóc nhiều sẽ phải thu tiền  phạt bảo quản CSVC theo quy định    

-  Phân công lao động phục vụ thi vào 10 và thi THPT quốc gia (đ/c Huế chuẩn bị): GVCN các lớp được phân công gặp  đ/c Huế để thống nhất kế hoạch thực hiện chi tiết

6. Công việc chuẩn bị cho lễ Tri ân của HS khối 12 và Lễ bế giảng năm học

 6.1. Chuẩn bị lễ Tri ân:

  + GVCN, ĐTN phát động toàn bộ HS khối 12 viết bài cảm nghĩ, Tri ân các thầy cô giáo, CB nhân viên, nhà trường. Đoàn TN chọn 1 bài giải nhất để đọc trong Lễ tri ân

 + Tổ chức lễ Tri ân vào ngày bế giảng năm học . HS khối 12 tập trung giữa sân trường

bên trái sân khấu là khối 11, bên phải khối 10

 + Đại diện HS k12 phát biểu cảm tưởng chia tay: HS lớp cô Định chọn và tổ văn duyệt bài viết

   + HS khối 12 tặng hoa tri ân các thầy cô giáo

6.2. Chuẩn bị bế giảng năm học: 7h15 ngày 23/5/2015

- Chuẩn bị giấy mời, mời khách: Tổ Văn phòng  ( đ/c Huyền VP ). Khách mời: Ban đại diện PHHS, chi hội trưởng các lớp, Đài TH Thái Nguyên, Sở GD và đ/c Giang Kim Phượng

- Công tác tổ chức, dẫn chương trình: đ/c Huế (BT đoàn)

- Báo cáo tổng kết: đ/c Phan Thái

- Công bố quyết định khen thưởng: đ/c Chất - phó chủ tịch HĐTĐ 

- Tập trung HS  GVCN + ĐTN ( đ/c Huế)

- Chuẩn bị văn nghệ: 4-5 tiết mục (ĐTN)

- Trang trí khánh tiết: Tổ Hóa- Sinh-CN-Tin + Văn phòng

- Phụ trách âm ly loa đài: đ/c Tiến + đ/c Chung ( ĐTN)

- Ảnh, Tin bài đ/c Phạm Minh Tiến

- Chuẩn bị phần thưởng: Văn phòng + ĐTN

   + Vật chất: vở, giấy khen tổ Văn phòng chuẩn bị

   + In giấy khen: Tổ Văn phòng

   + Đóng gói phần thưởng, giấy khen:  ĐTN

   + Chuẩn bị đóng các loại tiền thưởng của GV, HS ( tổ Văn phòng)  

   + Chuyển phần thưởng, tiền, ( vở) ra sân khấu, chuyển cho LĐ trao  là tổ NN-GDTC

       Tiền thưởng cho GV các đ/c nhận tại thủ quỹ (ngày bế giảng chỉ công bố QĐ và trao phần thưởng cho HS và phần thưởng của PHHS cho GV

- Chia tay đ/c Giang Kim Phượng: Đ/c Chất phụ trách

- Chuẩn bị hoa, quà cho đ/c Giang Kim Phượng: Công đoàn

- Đón tiếp khách BTT Phụ huynh và đ/c Giang Kim Phượng: Công đoàn trường

- Phần thưởng của PHHS do PHHS đóng trao thưởng ( VP giúp)

6.3. Dự kiến chương trình Lễ bế giảng năm học:

* Lễ bế kết năm học:

- Văn nghệ chào mừng ( Đoàn TN)

- Chào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Ban đại diện cha mẹ-Đài truyền hình, Sở GD) (đ/c Huế)

- Báo cáo tổng kết năm học (Đ/c Phan Thái).

- Đại diện PHHS phát biểu (Bà Nguyễn Thị Tiêu )

- Phát biểu đại diện HS lớp 12 (đ/c Huế)

- Công bố các quyết định khen thưởng của nhà trường, Hội PHHS năm học 2014-2015 ( đ/c Chất )

- Chia tay đ/c Giang Kim Phượng (đ/c Chất): Đánh giá tóm tắt thành tích - Tặng hoa, quà - Đ/c Giang Kim Phượng phát biểu

- Kết thúc lễ bế giảng. (đ/c Huế)

* Lễ trưởng thành và tri ân. ( ĐTN )

7. Công tác hành chính - Công tác khác :

7.1. Công tác hành chính

   - Phối hợp với GV tin học, GVCN Thu hồi máy chiếu, máy tính ở các phòng học

   - Chuẩn bị CSVC cho kết thúc năm học, phần thưởng, tiền thưởng thi đua

   -  Chuẩn bị CSVC cho kỳ thi tuyển sinh và THPT quốc gia ( đ/c Hương )

   - Chuẩn bị văn bản cho bình xét xếp loại thi đua đánh giá công chức, đánh giá GV, hiệu trưởng theo chuẩn ( đ/c Chất và đ/c Hương )

  - Kiểm kê  CSVC lớp học để có phương án sửa chữa bổ sung, chuẩn bị cho kỳ thi, kiểm kê toàn bộ CSVC phòng CM, thư viện, thí nghiệm khi kết thúc năm học

7.2. Công tác khác:

- Chuẩn bị tốt cho ĐH chi bộ ngày 13, 14/5/2015:

- Làm tốt công tác thi đua năm học 2014-2015 theo TT 07 HD thi hành một số điều của NĐ 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định thi hành một số diều của luật thi đua, khen thưởng, NĐ số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 sửa đổi một số điều của NĐ 42.

8. Công tác tuyển sinh vào lớp 10:

-  Thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo kế hoạch năm học 2015-2016: qui mô 7 lớp 10 với 245 học sinh

- Hình thức: Thi tuyển kết hợp xét tuyển như năm học trước

- Từ ngày 20-25/5/2015: Bán hồ sơ dự thi

- Thu hồ sơ HS đăng ký dự thi: Từ ngày 29/5-01/6/2015

- CBGV nhà trường tích cực là tuyên truyền viên quảng cáo cho nhà trường.

- Ngày thi tuyển:  11/6/ 2015. GV sắp xếp KH để tham gia coi chấm thi theo quy định từ ngày 10/6

9. Công tác đoàn thể:

9.1.  Đoàn thanh niên:

- Phối hợp GVCN động viên HS viết bài tri ân thầy cô, cha mẹ khi kết thúc khóa học

- Tổ chức HS lao động tình nguyện vệ sinh hành lang cầu thang, các dãy nhà lớp học; rẫy cỏ sân thể dục, vườn hoa trước sau trường

- Tổng kết thi đua ĐTN, chuẩn bị văn nghệ cho lễ bế giảng năm học

9.2. Công đoàn :

- Giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng

- Đánh giá thực hiện cuộc vận động: " Mỗi thầy cô là 1 tấm gương ...”

- Triển khai KH Thăm quan du lịch hè 2015

 

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

Phan Vĩnh Thái

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 193.693
Hôm qua : 58
Tháng 08 : 197.236
Năm 2022 : 256.854