Thời khóa biểu ôn tập

Thực hiện từ 13/9/2016
TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH
Học kỳ I năm học 2016- 2017
                                                                  THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP
                                                                                                                Có giá trị từ ngày 13/9/2016
Thứ Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7
  1                                          
  2                                          
Thứ 2 3                                          
  4                                          
  5                                          
  1                                          
  2 TOÁN-HÀ VĂN-T.HỒNG ANH-THƠM VĂN-H.VÂN ANH-HUYỀN TOÁN-THÙY TOÁN-YẾN   LÝ-THÀNH TOÁN-NGA VĂN-K.VÂN   ANH-LAN ANH-HẰNG VĂN-THUNG     TOÁN-HƯƠNG   TOÁN-THƯƠNG HÓA-TUYÊN
Thứ 3 3 TOÁN-HÀ VĂN-T.HỒNG ANH-THƠM VĂN-H.VÂN ANH-HUYỀN TOÁN-THÙY TOÁN-YẾN   LÝ-THÀNH TOÁN-NGA         VĂN-THUNG     TOÁN-HƯƠNG   TOÁN-THƯƠNG HÓA-TUYÊN
  4 TOÁN-HÀ VĂN-T.HỒNG ANH-THƠM VĂN-H.VÂN ANH-HUYỀN TOÁN-THÙY TOÁN-YẾN   LÝ-THÀNH TOÁN-NGA ANH-HẰNG   LÝ-HuẾ VĂN-K.VÂN VĂN-THUNG     TOÁN-HƯƠNG   TOÁN-THƯƠNG HÓA-TUYÊN
  5                                          
  1                                          
  2               TOÁN-YẾN TOÁN-NGA     HÓA-THỦY     ANH-GIANG ANH-HUYỀN TOÁN-HẰNG   TOÁN-THƯƠNG   ANH-LAN
Thứ 4 3               TOÁN-YẾN TOÁN-NGA           ANH-GIANG   TOÁN-HẰNG   TOÁN-THƯƠNG    
  4               TOÁN-YẾN TOÁN-NGA     ANH-LAN     ANH-GIANG VĂN-THUNG TOÁN-HẰNG   TOÁN-THƯƠNG   LÝ-HỒNG
  5                                          
  1                                          
  2 VĂN-T.HỒNG ANH-THƠM TOÁN-HÀ ANH-HUYỀN TOÁN-HUYỀN VĂN-H.VÂN             TOÁN-ĐỊNH                
Thứ 5 3 VĂN-T.HỒNG ANH-THƠM TOÁN-HÀ ANH-HUYỀN TOÁN-HUYỀN VĂN-H.VÂN             TOÁN-ĐỊNH                
  4 VĂN-T.HỒNG ANH-THƠM TOÁN-HÀ ANH-HUYỀN TOÁN-HUYỀN VĂN-H.VÂN             TOÁN-ĐỊNH                
  5                                          
  1                                          
  2 ANH-THƠM TOÁN-THÙY VĂN-T.HỒNG TOÁN-HUYỀN VĂN-H.VÂN ANH-HUYỀN LÝ-THÀNH ANH-HẰNG HÓA-THỦY ANH-GIANG TOÁN-HÀ TOÁN-YẾN   TOÁN-ĐỊNH TOÁN-HẰNG TOÁN-HẰNG VĂN-HOA VĂN-HOA HÓA-TUYÊN LÝ-HỒNG TOÁN-THƯƠNG
Thứ 6 3 ANH-THƠM TOÁN-THÙY VĂN-T.HỒNG TOÁN-HUYỀN VĂN-H.VÂN ANH-HUYỀN         TOÁN-HÀ TOÁN-YẾN   TOÁN-ĐỊNH TOÁN-HẰNG TOÁN-HẰNG         TOÁN-THƯƠNG
  4 ANH-THƠM TOÁN-THÙY VĂN-T.HỒNG TOÁN-HUYỀN VĂN-H.VÂN ANH-HUYỀN VĂN-MỴ LÝ-THÀNH ANH-HẰNG HÓA-THỦY TOÁN-HÀ TOÁN-YẾN   TOÁN-ĐỊNH TOÁN-HẰNG TOÁN-HẰNG ANH-CHẤT ANH-GIANG LÝ-HỒNG HÓA-TUYÊN TOÁN-THƯƠNG
  5                                          
  1                                          
  2                                          
Thứ 7 3                                          
  4                                          
  5                                          
Lưu ý: Các môn ghi ở dòng 2 học tuần lẻ, các môn ghi ở dòng 4 học tuần chẵn Lưu ý: Môn Văn lớp 10A3, 10A4 học chung tại lớp 10A4
Nguồn:thptduongtuminh.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Hôm qua : 91
Tháng 10 : 673
Năm 2022 : 420.338