HỘI NGHỊ CÁN BỘ- VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

         Thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021, Hướng dẫn của Công đoàn ngành GDĐT Thái Nguyên về việc tổ chức Hội nghị viên chức. Sáng thứ tư, ngày 07 tháng 10 năm 2020 Trường THPT Dương Tự Minh đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2020 - 2021.

   Đến dự với Hội nghị có Nguyễn Thị Thảo - Phó chủ tịch công đoàn ngành GDĐT Thái Nguyên - Đại diện đại biểu lãnh đạo Sở GDĐT Thái Nguyên; bác Nguyễn Thị Tiêu - Trưởng ban đại diện Hội CMHS - đại diện cho Hội CMHS nhà trường.

    Tại hội nghị, toàn thể đại biểu đã được nghe bản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 do đồng chí Phan Vĩnh Thái-Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường trình bày. Qua đó Hội nghị đã thấy rõ được các nội dung trọng tâm mà nhà trường đã thực hiện tốt như: Công tác giáo dục tư tưởng đạo đức tác phong, thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua; các giải pháp khắc phục học sinh ngồi nhầm lớp (mặc dù chất lượng đầu vào rất thấp so với bình quân chung của tỉnh, nhưng nhờ có sự nhiệt tình, tâm huyết của các thầy cô, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình nên đến cuối năm học tỉ lệ học sinh yếu kém đã giảm đáng kể. Cụ thể: Xếp loại học lực: Giỏi 10,24%; Khá 44,23%; Trung bình: 42,26%; Yếu: 3,28% và Kém là 0%; Xếp loại hạnh kiểm: Tốt: 75,72%; Khá: 19,29%; Trung bình: 3,94% và loại Yếu là 1,05% . Công tác đánh giá chất lượng của giáo viên được thực hiện nghiêm túc, có kế hoạch như việc kiểm tra hồ sơ 3 lần/năm, đánh giá nghiệp vụ sư phạm thông qua dự giờ, đánh giá thực hiện quy chế thi cử, chấm bài, tính điểm, xếp loại học sinh...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của thầy và trò nhà trường trong năm học 2019-2020 thì vẫn còn một số hạn chế tồn tại như : Vẫn còn có học sinh vi phạm nội quy học sinh; chất lượng thi tốt nghiệp THPT còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh đặc biệt là môn ngoại ngữ...

      Trong dự thảo phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo về những nhiệm vụ trọng tâm của năm học gồm 9 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp, những thuận lợi, khó khăn mà nhà trường sẽ phải đối diện. Đặc biệt là tình hình bệnh dịch Covid 19 vẫn còn có thể diễn biến phức tạp, khó lường.  Nhưng bằng sự quyết tâm của mỗi cá nhân trong tập thể nhà trường 100% CBVC nhà trường đều thống nhất nhất trí với những nội dung, Kế hoạch trong dự thảo và các chỉ tiêu phấn đấu cần phải đạt được trong năm học 2020-2021 và đã thông qua Nghị quyết của hội nghị một số nội dung như: Không có cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo; nội bộ đoàn kết thống nhất; không có cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội, vi  phạm pháp luật, không vi phạm luật giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông do lỗi của mình gây nên; tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua: "Dạy tốt- Học tốt"; không có CBGV vi phạm quy chế thi, kiểm tra... 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kiểm tra toàn diện giáo viên: 30% số GV và 100% xếp loại khá trở lên; 100% hồ sơ chuyên môn đạt yêu cầu trở lên.

- Xếp loại học sinh: Học lực: Giỏi 3,5%; Khá 35%; tỉ lệ lên lớp thẳng: 90% trở lên; tỉ lệ lên lớp sau khi kiểm tra lại và rèn luyện lại trong hè từ 95% trở lên; tốt nghiệp 90% trở lên và số giải tỉnh: 50 giải trở lên. Đạo đức: Xếp loại tốt, khá đạt 90% trở lên; Yếu không quá 2%; học sinh bỏ học không quá 1%.

- Danh hiệu đăng kí thi đua: 100% CBGV, NV hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 70-75 % đạt danh hiệu LĐTT và 15% đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; 5 tổ đạt tập thể LĐTT; Tập thể nhà trường đạt “tập thể lao động xuất sắc”; Công đoàn đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Đoàn TN đạt cơ sở đoàn vững mạnh xuất sắc.

           Đ/c Bùi Thị Thơm-Trưởng ban thanh tra nhân dân nhà trường báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm học 2019 – 2020.

 

Đ/c Hoàng Minh Huế-Đại diện tổ Văn-Sử-Địa báo cáo tham luận:” Kinh nghiệm trong công tác giảng dạy để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập của học sinh với các môn khoa học xã hội khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT”

Đ/c Nguyễn Hải Yến-Đại diện tổ Hóa-Sinh báo cáo tham luận: ”Kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giảng dạy của giáo viên bộ môn và học tập của học sinh trong lớp”

Đ/c Dương Thị Lan-Phó chủ tịch công đoàn báo cáo tham luận: “Công tác thi đua nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường”

                                   Đ/c Vũ Thị Diệu Linh-Chủ tịch công đoàn báo cáo giao ước thi đua năm học 2020-2021.

                               Đại diện Công đoàn và chính quyền ký kết giao ước thi đua năm học 2020-2021

Đ/c Nguyễn Thị Thảo-Phó chủ tịch công đoàn ngành GDĐT Thái Nguyên phát biểu chúc mừng và biểu dương những thành thích mà tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Bên cạnh đó đ/c cũng yêu cầu nhà trường cần thực hiện tốt một số nội dung như: nhà trường cần căn cứ vào điều kiện thực tế của đon vị để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 với 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp cơ bản theo Chị thị nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo; tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện về CSVC và đội ngũ cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường an ninh an toàn trường học, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống bệnh dịch...; Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; phân công lao động hợp lý nhằm động viên CBVCLĐ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực gắn với nhiệm vụ của đơn vị để đạt hiệu quả cao. Đặc biệt là phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với cuộc vận động "Dân chủ- kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm".

                                                Đ/c Lê Thị Thanh Định thay mặt đoàn thư ký báo cáo Nghị quyết Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Chất-Phó hiệu trưởng-Phó chủ tịch Hội đồng TĐKT nhà trường đọc các quyết định khen thưởng năm học 2019-2020.

Đ/c Phan Vĩnh Thái thay mặt lãnh đạo nhà trường trao các danh hiệu thi đua năm học 2019 - 2020 cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc năm học 2019-2020.

Đ/c Hoàng Minh Huế nhận Giấy khen của Sở giáo dục tỉnh Thái Nguyên vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020.

                                                                           5 tập thể đạt danh hiệu TTLĐSX năm học 2019-2020

                                                        Các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019-2020

Đ/c Vương Thị Thu Hương-Phó hiệu trưởng nhận Chứng nhận của Công đoàn giáo dục Việt Nam vì đã đạt thành tích ”Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020.

 Đ/c Nguyễn Thị Thảo-Phó chủ tịch công đoàn ngành trao Giấy khen của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên cho Công đoàn trường và Đ/c Nguyễn Thị Chất-Phó hiệu trưởng  nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào”Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020.

Đ/c Dương Thị Lan- Phó chủ tịch công nhận Giấy khen của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019-2020.

Đ/c Vũ Thị Thanh Huyền-UVBCHCĐ trường nhận Giấy khen của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề ”Văn hóa- Thể thao” năm học 2019-2020.

                              Bác Nguyễn Thị Tiêu-Trưởng ban đại diện Hội CMHS nhà trường tặng hoa chúc mừng Hội nghị.

                                        Tập thể CBVC nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu về dự Hội nghị.

Tác giả: Minh Tiến
Nguồn:thptduongtuminh.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 307
Tháng 05 : 2.397
Năm 2022 : 12.682