Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc thi chọn HSG lớp 12 THPT, MTCT lớp 12 THPT năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
25/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
24/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV v/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
Ngày ban hành:
13/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực